Documents de Centre (PEC, NOFC, …)

PEC_image

 


PROJECTE EDUCATIU del CENTRE (PEC)

El Projecte Educatiu de la nostra escola (PEC) ha estat renovat durant el curs escolar 2014/15 per tal que serveixi d’eix vertebrador del nou model educatiu que es vol portar a terme a l’escola.

Aquest document, que ha estat aprovat per unanimitat pel Consell Escolar, ha de ser el pal de paller tant dels futurs Projectes de Direcció (PdD) que es puguin aprovar com de les Programacions Anuals de Centre (PGAC) que d’aquests se’n puguin derivar.

Podeu consultar aquest document clicant sobre el següent enllaç:

Projecte Educatiu de Centre (PEC). Escola Francesc Macià d’Òrrius

NORMES de FUNCIONAMENT de CENTRE (NOFC)

Les NOFC han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adoptin per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC (Projecte Educatiu de Centre) i en la PGAC (Programació General Anual de Centre).
Durant aquest curs aquestes seran actualitzades.
Podeu consultar aquest document clicant sobre el següent enllaç:

CARTA de COMPROMÍS

L’objectiu de la carta de compromís és expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Centre i família s’han d’avenir a compartir els principis que inspiren la carta, i que han de respectar els drets i les llibertats de les famílies, així com el projecte educatiu del centre.
Podeu consultar aquest document clicant sobre el següent enllaç:

Projecte lingüístic de Centre

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu.

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.

Aquest document va ser aprovat en Consell Escolar el 8 de Maig de 2019.

PROJECTE LINGÜÍSTIC 2019

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *