INFORMACIÓ ÚTIL SERVEI DE MENJADOR

Actualemt el servei de menjador de l’escola està gestional per la comissió de menjador i acollides de l’Afi amb col·laboració amb la direcció de l’escola.

L’escola no té cuina pròpia, es contracta servei de catering de linea calenta a l’empresa DLleure Gestió D’Extraescolars, S.L.. El contracte és anual i decideix la seva renovació la comissió de menjador de l’Afi juntament amb la direcció de l’escola.

L’empresa s’ocupa de confeccionar els menús, el·laborar el dinar, gestionar el personal, mantenir les instal·lacions netes, gestionar els rebuts bancaris i organitzar les activitats de lleure.

Hi ha servei de menjador de dilluns a divendres lectius, durant tot el curs escolar 2019/20.

ALUMNES FIXOS:

Es considera alumne fix a tot aquell que es queda en el menjador 1, 2, 3, 4, o 5 dies a la setmana durant un període d’un mes.

En els casos d’1,2,3 o 4 dies, sempre han de ser els mateixos dies de la setmana no sent permès canvis (per exemple sóc fix d’un dia, dilluns, no ho puc canviar per dimecres), tret que siguin canvis definitius com a mínim per a un mes i siguin avisats abans del començament del següent període mensual del menjador.

El preu del menú pels alumnes fixos es de 6,20€/menú.

Si voleu fer fixe a un/a alumne podeu descarregar el document i entregar-lo presencialment a la Elena de 9:00 a 9:30h al menjador o enviar-lo via mail a: info@dlleure.cat.

ALUMNES ESPORÀDICS:

L´’alumne esporàdic és tot aquell que es queda al menjador de forma ocasional.

El preu dels tiquets pels alumnes esporàdics és de 6,80 euros.

Els menus esporàdics es poden demanar via TPVEscola, fins les 9:00h del mateix dia.

PICNIC PER SORTIDES:

La opció PICNIC està contemplada per les excursions de tot el dia. Aquesta opció és la de un servei de menjar de CARMANYOLA que consta de un primer i segon plat, mes fruita, pa i aigua.

Per fer efectiu aquest servei es demana un mínim de 8 menús de pícnic per excursió, en cas contrari no es podrà donar el servei.

Si es desitja ser fixe en aquesta modalitat per les excursions es pot senyalar en el full d’inscripció OPCIÓ PICNIC : SI

Si es dessitja ser esporàdic s’ha de comprar el tiquet del dia corresponent a la sortida i avisar a la responsable de menjador (al matí de 9:00 a 9:30h) com a màxim dos dies abans de la sortida.

ABSÈNCIES:

Quan un alumne fix no es queda puntualment al menjador, cal avisar-nos abans de les 9,30h del matí mitjançant algun dels procediments suggerits:

  • Telèfon menjador (horari d’atenció: de 9:00 a 9:30 h del matí) 662674359 (Elena)
  • E-mail de l’empresa: info@dlleure.cat

En aquest cas, es descomptarà l’import del menjar: 3,10 euros.

En el cas de les excursions i colònies (amb opció “NO PÍCNIC”) es  descomptarà el preu del menú total.

METODOLOGÍA DE GESTIÓ I COBRAMENT DEL SERVEI

La gestió administrativa i pagaments es realitzaran a través de l’aplicatiu TPVEscola.

Alumnes fixes del servei: A l’aplicació sortirà l’import a pagar cada mes. El podeu domiciliar a la targeta o be pagar-lo manualment cada mes.

Alumnes esporàdics del sevei: A través de l’aplicació podreu comprar tiquets tant de menjador com d’acollida i indicar a partir d’un calendari quins dies voleu que el/la vostre/a fill/a  faci ús del servei.

Els pagaments a través de l’aplicació TPVEscola s’han de realitzar amb targeta de crèdit o de dèbit.

En casos excepcionals es podrà sol·licitar utilitzar metodologies de pagament convencionals. Posar-se en contacte amb info@dlleure.cat.

NORMATIVA HIGIENE DENAL:

Per mesures higièniques, creiem oportú que els i les alumnes d’infantil que fan ús del servei, no es rentin las dents al centre i per tant que no portin raspall de dents. Pels alumnes de primària, si per qüestions de salut dental, es necessari rentar-se les dents, hauran de portar el necesser amb el seu raspall i pasta dentífrica, i se les rentaran sense supervisió de les monitores.

BAIXES DE SERVEI FIXE DE MENJADOR:

Qualsevol alumne que es vulgui donar de baixa d’un servei fixe, ha de comunicar-ho per escrit, abans del dia 20 del mes anterior a causar baixa, a les monitores  de menjador. Fins que no es faci aquesta notificació , l’alumne no serà donat de baixa i s’haurà de fer efectiu, conseqüentment, el pagament de la quota del mes corresponent.

POLÍTICA DE DIETES ESPECIALS:

Al menjador ofereix menús adaptats per alumnes amb intoleràncies i/o al·lèrgies, per a dietes sense carn i/o porc  i per a alumnes ovolacteovegetarianes.

El menú ovolacteovegetarià com el sense carn i/o porc el pot demanar tothom que ho necessiti.

En el cas dels menús lliures d’al·lèrgens només es podran sol·licitar sempre i quan s’entregui un informe mèdic conforme l’infant té una al·lèrgia i/o intolerància i per tant, no pot seguir la dieta basal.

És obligatori fer arribar a DLleure l’informe mèdic per tal de poder demanar aquest tipus de menús.

Podeu entregar l’informe físicament al personal de menjador o bé enviar-lo al correu electrònic info@dlleure.cat.

Comments are closed