Gino Ferri: “Si no involucrem les famílies en l’escola només n’esperaran bones notes”

EnL'educador italià Gino Ferritrevista a l’educador italià Gino Ferri, mestre durant molts anys a les escoles de Reggio Emilia i ara formador de mestres a Catalunya, que defensa el trencament amb un model massa rígid.

Gino Ferri porta a l’esquena 25 anys com a mestre a les escoles infantils de Reggio Emilia, a Itàlia, un municipi referent en matèria d’educació infantil. Ara, però, preveu instal·lar-se a Catalunya, on imparteix cursos i assessora escoles per renovar la seva forma d’ensenyar. No parlem de Reggio Emilia, sinó de la situació de les escoles a casa nostra i de tot el que es pot fer per trencar amb un model educatiu massa rígid.

Continue reading

El treball per projectes: cap a un nou paradigma?

El treball per projectes exigeix una feina sistemàtica, científica, reflexiva, interpretativa i metacognitiva. No és un estudi superficial. Incorpora conceptes força rellevants en didàctica que analitzem en aquest article. Des de que Kilpatrick -deixeble de Dewey- establís el Project Method han passat molts anys (gairebé 100 anys). Kilpatrick entén per projecte…

Continue reading